Wypożyczalnia

Każdy znajdzie tutaj sprzęt dla siebie. Sprawdź sam!

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU WODNEGO W REWA SURF
1. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
2. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
3. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem z którego pracownik spisze dane do umowy wypożyczenia
3. Wypożyczający zobowiązany jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
4. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.
5. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
6. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia. Również uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.
7. Wypożyczający zobowiązuje się oddać sprzęt w stanie w jakim go pobrał (czysty, bez piasku, glonów itp.)
8.Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania.